De liederen uit de bundel Geestelijke Liederen (GL) klinken behoorlijk 'Bach-achtig' (Bachiaans). Als bewijs daarvoor treft u hieronder een aantal liederen uit de Bundel (1979, 236 liederen), waarvan de melodie ook van Bach bekend is (het overgrote merendeel van deze melodieën bestonden trouwens al voor Bach en waren bij bijna iedereen bekend in die tijd!; zeer herkenbaar dus). Eerst (links) staan de liednummers, genoemd uit de Bundel Geestelijke liederen, met de titel van het eerstgenoemde nummer en dan vervolgens (rechts) het koraal van Bach, met het BWV nummer (BWV=Bach Werke Verzeichnis). Via de hyperlinks kunt u zowel de GL liederen als de koralen beluisteren en deze zo met elkaar vergelijken. Het gaat om 49 nummers uit de bundel GL, 1979, met 236 liederen. Ook zijn er nog een aantal liederen die delen van koralen bevatten, maar niet het gehele koraal betreffen. Die lijken er wel ten dele op, maar niet in zijn geheel en dus heb ik die hier niet opgenomen. Het gaat hier om 20,7% van de liederen uit de bundel die als Bach koraal bekend zijn. Dat is een substantieel percentage, en dus kun je dan rustig van 'Bachiaanse liederen' spreken.

GL nr('s) GL Titel Koraal (Bach) BWV nr
4/75/184/232 Waar is een God aan U gelijk Was Gott tut, das ist wohlgetan BWV 250
17/51/77 U wilt tot 't eind der dagen Christus, der ist mein leben BWV 281
20 Uw liefde, o Heer is zonder perk Herr Gott, dich loben alle wir / Für deinen Thron tret' ich hiermit BWV 327
26/123/213 Lof, aanbidding, dank en ere Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140.7
31/78 U, des Vaders eeuw'ge Zoon Jesus, meine Zuversicht BWV 365
39/151 O, welk een Heiland zijt Gij, Heer Wie schön leuchtet der Morgenstern / Wie bin ich doch so herzlich froh BWV 1.6
46/105 U Jezus, zij de lof Nun danket alle Gott BWV 386
59/126 Uw aangezicht geeft vreugde en licht Ach Gott und Herr BWV 255
72/99/113 Zou ik U, o God, niet zingen Sollt' ich meinem Gott nicht singen BWV 413
73/110 Jezus, trouwe herder Jesu, meine Freude BWV 358
92 Dank, Jezus, dank! Met wat genâ Nun freut euch, lieben Christen g'mein / Es ist gewisslich an der Zeit BWV 307
104/222 Gij, Here, hoort al onze beden Wer nur den lieben Gott läßt walten BWV 434
106/136/146/173 Vader, Gij der liefde volheid Freu' dich sehr, o meine Seele BWV 70.7
111/148 Triomf, als priesters naad'ren wij Ich dank dir schon durch deine Sohn BWV 349
116 Leer ons, Vader, U verbeiden Lass, o Herr, dein Ohr sich neigen BWV 372
119 Een woestijn, die niets kan geven Alles ist an Gottes Segen BWV 263
126 Ik rust in God, en heb mijn lot Ach Gott und Herr BWV 48.3
137 Heer Jezus, dierbaar Lam van God O Ewigkeit, du Donnerwort BWV 397
143 Wie is U gelijk, Jezus mild en rijk Seelenbräutigam BWV 409
144 Jezus is alleen mijn schat Liebster Jesu, wir sind hier BWV 373
156 Wij treden samen nader voor uwe troon, o Vader O Welt ich muß dich lassen / Nun ruhen alle Wälder BWV 392
157/223 Jezus, Lam Gods, wij verheffen Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren BWV 137.5
161/215 Lof, prijs, aanbidding zij alom O Mensch, bewein' dein Sünde gross BWV 402
181 O Lam van God, onschuldig O Lamm Gottes unschuldig BWV 401
183 O Lam, voor onze zonden Valet will ich dir geben BWV 415
184 Wij komen voor uw aangezicht Was Gott tut, das ist wohlgetan BWV 144.3
189 U, o God, zag voor de tijden Werde munter, mein Gemüte / Bin ich gleich vor dir gewichen BWV 55.5
202 Uzelf wilt ons vergaad'ren Herzlich tut mich Verlangen / Befiehl du deine Weg BWV 244.44

Liederen uit de bundel Geestelijke liederen (1979, 236 liederen; bundels van de 14,15,16 of 17e druk ) met dezelfde melodie:


Bundel bestellen?

De bundel, editie 2016, samengesteld onder regie van Wim Klein Haneveld, is hier te bestellen bij Uitgeverij Daniël: Editie 2016 met 327 liederen
Ook zijn er een Duitse, Zwitserse, Engelse en Franse bundel verkrijgbaar: Diverse uitvoeringen
Inmiddels (sinds mei/juni 2019) is er ook een versie met 411 liederen te bestellen bij Stichting uit het Woord der Waarheid: Editie 2019 met 411 Liederen.

Historisch overzicht van de edities van de Bundel Geestelijke liederen:
-1860: Eerste bundeltje met 2 stemmige liederen, uitgeverij W. Wenk, Rotterdam.
-1871: 147 liederen - 3-stemmig gezet, uitgegeven door Herman Voorhoeve, bij uitgeverij W. Wenk, Rotterdam.
-1885: 165 liederen - alleen tekst, gedrukt door drukkerij C. Bloemendaal te Den Haag.
-1928: 165 liederen - 6e druk - uitgeverij J.N. Voorhoeve te Den Haag.
-1970: 13e druk - 171 liederen + Aanhangsel van 45 liederen. Uitgeverij Medema.
-1979: 14e druk - 236 liederen. 4 drukken t/m 17e druk. Uitgeverij Medema.
-1995: 17e druk ongewijzigd overgenomen + supplement 237-257 (dat zijn tevens de eerste 20 liederen van de Lichtbundel).
-2003: 18e druk - herziene uitgave - 257 liederen met diverse liederen die 'vervangen' zijn. (Bijna altijd vanwege archaïsch taalgebruik.)
-2016: 19e druk, uitgegeven door Stg. Daniël, herziene uitgave, 327 liederen.
-2019: 1e druk, uitgegeven door Stg. Uit het Woord der Waarheid, 411 liederen.

Links:
Geestelijke liederen op Wikipedia
Vergadering van gelovigen op Wikipedia
Vergadering van gelovigen op Christipedia
vergaderingvangelovige.info
vergadering.nu
Stichting Uit het Woord der Waarheid
De Bijbel voor jou
Bijbelse bron
Stichting/uitgeverij Daniël
Oude sporen
Kingcomments; Engelse Bijbelcommentaren van Ger de Koning
Uitzicht.net
Rotsvast.net
Frisse wateren
Jezus verlosser
Focus op de Bijbel
Bode des heils
Bijbelcommentaren
Jaap Fijnvandraat
De Bijbel open
Wat zegt de Bijbel
Groeien in geloof
Gratis theologie boeken (digitaal/scans)
Creation.com
ViaVeritasVita.info

Contact over deze liederen en/of website?

Email: gertim . alberda @ gmail . com (maar dan alles aan elkaar vast)