De liederen uit de bundel Geestelijke Liederen (GL) klinken behoorlijk 'Bach-achtig' (Bachiaans). Als bewijs daarvoor treft u hieronder een aantal liederen uit de Bundel (1979, 236 liederen), waarvan de melodie in ieder geval ook van Bach bekend is (het overgrote merendeel van deze melodieën bestonden trouwens al voor Bach en waren bij bijna iedereen bekend in die tijd!; zeer herkenbaar dus). Eerst (links) staan de liednr's genoemd uit de Bundel Geestelijke liederen, met de titel van het eerstgenoemde nummer en dan vervolgens (rechts van de pijl) het koraal van Bach, met het BWV nummer (BWV=Bach Werke Verzeichnis). Via de hyperlinks kunt u zowel de GL liederen als de koralen beluisteren en deze zo met elkaar vergelijken. Via 'pijltje terug' (in het browser-menu; links bovenaan) keert u dan steeds weer terug naar deze pagina.

4 /75/184/232."Waar is een God aan U gelijk" → ""Was Gott tut, das ist wohlgetan", BWV 250
17 /51/77."U wilt tot 't eind der dagen" → "Christus, der ist mein leben / Mit Freud fahr ich von dannen", BWV 281
20. "Uw liefde, o Heer is zonder perk" → "Für deinen Thron tret' ich hiermit", BWV 327
31 /78. "U, des Vaders eeuw'ge Zoon" → "Jesus, meine Zuversicht", BWV 365
39 /151. "O, welk een Heiland zijt Gij, Heer"  → "Wie bin ich doch so herzlich froh", BWV 1 # 6, "Wie schön leuchtet der Morgenstern", BWV 436.
46 /105. "U Jezus, zij de lof" → "Nun danket alle Gott", BWV 386
59 /126. "Uw aangezicht geeft vreugde en licht" → "Ach Gott und Herr", BWV 255
72 /99/113. "Zou ik U, o God, niet zingen" → "Sollt' ich meinem Gott nicht singen", BWV 413
73 /110. "Jezus, trouwe herder" → "Jesu, meine Freude", BWV 358
92. "Dank, Jezus, dank! Met wat genâ" → "Es ist gewisslich an der Zeit, BWV 307
104 /222. "Gij, Here, hoort al onze beden" → "Wer nur den lieben Gott läßt walten", BWV 434
111 /148. "Triomf, als priesters naad'ren wij" → "Ich dank dir schon durch deine Sohn", BWV 349
116. "Leer ons, Vader, U verbeiden" → "Lass, o Herr, dein Ohr sich neigen", BWV 372
119. "Een woestijn, die niets kan geven" → "Alles ist an Gottes Segen", BWV 263
126. "Ik rust in God, en heb mijn lot" → "Ach Gott und Herr", BWV 48.3
137. "Heer Jezus, dierbaar Lam van God" → "O Ewigkeit, du Donnerwort", BWV 397
143. "Wie is U gelijk, Jezus mild en rijk" → "Seelen-Bräutigam", BWV 409
144. "Jezus is alleen mijn schat" → "Liebster Jesu, wir sind hier", BWV 373
156. "Wij treden samen nader voor uwe troon, o Vader" → "Nun ruhen alle Wälder/O Welt ich muß dich lassen", BWV 392
181. "O Lam van God, onschuldig" → "O Lamm Gottes unschuldig", BWV 401
183. "O Lam, voor onze zonden" → "Valet will ich dir geben", BWV 415
184. "Wij komen voor uw aangezicht" → "Was Gott tut, das ist wohlgetan", BWV 144.3
189. "U, o God, zag voor de tijden" → "Werde munter, mein Gemüte", BWV 55.5
202. "Uzelf wilt ons vergaad'ren" → "Herzlich tut mich Verlangen/Befiehl du deine Wege", BWV 271 / Mattheus-Passion,BWV 244.44


Hieronder staan de liederen uit de bundel Geestelijke liederen (1979, 236 liederen; bundels van de 14,15,16 of 17e druk ) die dezelfde melodie hebben, maar een andere tekst:

2, 89, 125
4, 75, 184, 232
6, 80
8, 30
9, 40, 88, 208, 218
11, 131
14, 32, 122, 168
17, 51, 77
21, 47
22, 70, 152
23, 102
25, 83
26, 123, 213
31, 78
37, 69
38, 53, 76
42, 175
39, 151
43, 56
44, 124, 216
45, 160
46, 105
55, 107
58, 79, 87
59, 126
64, 81
72, 99, 113
73, 110
74, 145
84, 115
93, 101
95, 132
98, 191
100, 134
104, 222
106, 136, 146, 173
109, 130
111, 148
112, 120, 139, 141, 171
114, 121
118, 133, 174
128, 170
157, 223
158, 204
161, 215


De bundel (editie 2016; onder regie Wim Klein Haneveld) hier te bestellen: http://www.uitgeverijdaniel.nl/qc/http-wwwuitgeverijdanielnl,42.html

Editie 1979 (deze liederen) hier te bestellen (ook de Duitse, Zwitserse, Engelse en Franse bundel): http://www.uithetwoordderwaarheid.nl/webshop/categorie/diversen/liederenbundels-1

Inmiddels is er ook een versie met 411 liederen te bestellen bij Stichting uit het Woord der Waarheid: https://www.uithetwoordderwaarheid.nl/webshop/producten/bundel-met-411-lofzangen-en-geestelijke-liederen-soepele-omslag


De liederen (editie 1979) zijn ingevoerd vanuit het exemplaar (bundel Geestelijke liederen) die ik heb, dat is de 16e druk uit 1985.

Hier een historisch overzicht van de edities van de Bundel Geestelijke liederen:

-1860 - eerste bundeltje met 2 stemmige liederen, uitgeverij W.Wenk, Rotterdam.

-1871 - 147 liederen - 3-stemmig gezet, uitgegeven door Herman Voorhoeve, bij uitgeverij W.Wenk, Rotterdam.

-1885 - 165 liederen - alleen tekst, gedrukt door drukkerij C.Bloemendaal te Den Haag.

-1928 - 165 liederen - 6e druk - uitgeverij J.N. Voorhoeve te Den Haag.

-1970 - 13e druk - 171 liederen + Aanhangsel van 45 liederen. Uitgeverij Medema.

-1979 - 14e druk - 236 liederen. 4 drukken t/m 17e druk. Uitgeverij Medema.

-1995 - 17e druk ongewijzigd overgenomen + supplement 237-257 (dat zijn tevens de eerste 20 liederen van de Lichtbundel).

-2003 - 18e druk - herziene uitgave - 257 liederen met diverse liederen die 'vervangen' zijn. (Bijna altijd vanwege archaïsch taalgebruik.)

-2016 - 19e druk, een herziene uitgave met 327 liederen.

Links nadere info:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geestelijke_Liederen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vergadering_van_gelovigen

http://www.christipedia.nl/Artikelen/V/Vergadering_van_Gelovigen

https://www.vergaderingvangelovigen.info/

https://www.vergadering.nu/

https://www.uithetwoordderwaarheid.nl/

https://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=categorietje&id=57